TIBETANER'N


E-post: web@nttk.no

Tibetaner'n er Norsk Tibetansk Terrier Klubbs medlemsblad. Bladet utgis to ganger i året og inneholder informasjon fra avlsveiledningen, utstillingsresultater og diverse artikler og referater fra klubbens aktiviteter.

Frister og utgivelser for Tibetaner'n:

Nr

Frist

Utgis ca.

1

 15.April

 15.Mai

2

 15.Oktober

 15.November


 
Copyright © Norsk Tibetansk Terrier Klubb 2024
Webdesign/CMS: Netthund.no