Oversikt over Tibetansk Terrier valper og forventede kull. 
Alle valper som blir formidlet gjennom NTTKs valpeformidling er etter foreldredyr som er HD-røntget og øyenlyst uten anmerkning (*se unntak øyesykdommer lenger ned på siden), samt med DNA-testresultater som tilsier at ingen valper vil få de gitte (eller versjoner av) sykdommene vi har DNA-tester for. 
For å registrere et kull på klubbens sider, åpne og fyll ut skjemaet under (mangelfulle opplysninger godtas ikke), som sendes til valpeformidler: Kristine Meidell Hafsøe
Bilder av foreldrene (og valper født) må være i høy oppløsning, og helst ikke bilder tatt med mobil.
(Har du sendt inn skjema med Valper Ventes, som er godkjent av valpeformidler og står på hjemmesiden, trenger du ikke fylle ut skjemaet en gang til, bare send en mail til Kristine, med fødselsdato og antall valper av hvert kjønn).
Valper Ventes
Valper Født
(Medlemsnummer er samme nummer som du har hos NKK, det står på "Min side" under "Min konto" og "Tilknytt medlemsnummer og PIN").
Dersom hunden ikke er registrert hos NKK bes oversendt kopi av øyelysnings- og HD-resultat. DNA-resultater må også oversendes. 
Kullet/hunden står oppført i 2 mnd. etter fødselsdato. 
Hvis du trenger mer tid gir du beskjed til valpeformidler (før kullet er 2 mnd.) ellers blir kullet fjernet uten varsel om dette.
NTTK har ingen ansvar for kjøp og salg av valper. 
 
Til alle valpekjøpere!
Valper som er godkjent av NTTK vil du finne på vår hjemmeside og de har fulgt klubbens retningslinjer i forhold til avl. 
 


 
 
 

AVLSRESTRIKSJONER: 

PRA:

- Gentest erstatter ikke øyelysning. Foreldre, avkom og kullsøsken etter hund med PRA diagnosefra øyelysing, hvor hunden er DNA testet FRI for pra3 og rcd4, skal ikke brukesi avl.

- Hunder med PRA skal ikke brukes i avl 

 

Primær linseluksasjon (PLL): 

- Hunder med PLL skal ikke brukes i avl 

 

Nevronal Ceriod Lipofusinose (NCL/CCL):

- Hunder med NCL/CCL skal ikke brukes i avl 

 

Katarakt

- Hunder med arvelig katarakt skal i utgangspunktet ikke gå videre i avl (se unntak) 

 

Feilstilte øyehår (distichiasis/trichiasis/ektopisk cilium)

- Hunder med ektopiske cilier eller med uttalt grad av distichiasis/trichiasis skal ikke brukesi avl 

 

DNA-tester tilgjengelige:

NCL, PLL, PRA3 og PRA rcd4 

 

Unntak øyesykdommer:

(Et utdrag av de vanligste øyesykdommene på vår rase, og avlsanbefalingene tilhørende disse avgruppen av autoriserte attestutstedere for arvelige øyesykdommer i Norge) 

 

Katarakt 

•     Hunder med fremre Y-søms katarakt hvor det i noen land anbefales brukt i avl hvis de representerer gode avlsdyr. De bør da pares med hund fri for tilsvarende katarakt. 

•    Hunder med pulverulent nukleær katarakt kan brukes i avl, men bør fortrinnsvis pares med hund fri for slike forandringer 

Persisterende pupillmembran (PPM)

•    Hunder med små forandringer med strenger som krysser over pupillåpningen kan brukes i avl, men bør fortrinnsvis pares med hund uten tilsvarende forandringer 

•    Ved funn av PPM uansett rase krysses det av for ”affisert” hvis forandringene er uttalteog man vurderer at disse hundene ikke bør brukes i avl 

Retinal dysplasi (RD)  

•    Det anbefales ikke generell avlsrestriksjon for (multi-)fokal og geografisk retinaldysplasi, men affisert hund bør pares med øyelyst, normal hund 

•    Hunder med total retinal dysplasi bør ikke brukes i avl 

Entropion/ektropion/makroblefaron 

•    Forandringene kan være uni- eller bilaterale og beskrives og graderes i mild, moderat og uttalt. 

•    Hunder med milde og moderate forandringer kan brukes i avl, men bør fortrinnsvis pares med hunder fri for lidelsen 

•    Hunder med uttalt entropion eller ektropion som ikke er forenlige med sunnhet bør ikke brukes i avl 

Feilstilte øyehår (distichiasis/trichiasis/ektopisk cilium) 

•    Hunder med moderat grad av distichiasis kan brukes i avl, men bør fortrinnsvis pares med hund fri for lidelsen 

Corneadystrofi 

•    Corneadystrofi i stroma registreres på attesten, men gir ikke avlsrestriksjoner 

•    Hunder med endoteldystrofi bør ikke brukes i avl

 
Copyright © Norsk Tibetansk Terrier Klubb 2019
Webdesign/CMS: Netthund.no