Det kalles herved inn til
Årsmøte i NTTK på Letohallen
Lørdag 29. februar 2020Dagsorden
1.Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, referent, to tilå undertegne protokoll, tellekorps
3. Årsberetninger
4.Regnskap med revisjonsberetning
5. Kontingentfastsettelse
6.Budsjett
7. Aktivitetsplaner
8. Innkomne saker
9.Valg


Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må værestyret i hende innen 25.01.2020, sendes til styret på epost:styret@nttk.no

Forslag på kandidater tilvalg må være valgkomiteen i hende innen 25.01.2020, sendes tilBente Brunell
Epost: valg@nttk.no

Følgende personer er på valg, evt gjenvalg, til styret:

Leder for 2 år

Styremedlemfor 2 år
1. Vara for 1 år
2. Vara for 1 år

Andretillitsverv på valg, evt gjenvalg, er:
Valgkomite:
1 medlemfor 1 år,
1 vara for 1 år

Revisor for 2år
Vararevisor for 1 år.

 
Copyright © Norsk Tibetansk Terrier Klubb 2021
Webdesign/CMS: Netthund.no