KUNNGJØRING ÅRSMØTE

09.01.2024
Årsmøte NTTK 19. mars 2024 kl. 18.00. Årsmøte gjennomføres digitalt på Teams. De som ønsker å delta på møte må sende e-post de ønsker å delta via til Styret@nttk.no Kun medlemmer av NTTK kan delta i møte. Innkomne saker må være styret i hende eller poststemplet 4 uker før møte. Siste frist for innkomne saker er 20. februar. Sakspapirer blir offentliggjort på NTTK.no 
Velkommen til årsmøte.

Hilsen Styret.15.02.2024
Valgkomiteen vil gjerne høre fra deg som har lyst og kapasitet til å være aktiv i klubben, og som kan tenke seg et verv.
I 2024 er det følgende posisjoner som er på valg :
* Leder
* Styremedlem
* Varamedlem 1 og 2
* Revisor 2
* Valgkomité medlem 1 og 2
* Vara valgkomité
Dersom du stiller forslag på vegne av et annet medlem, ber vi om at dere har avklart at medlemmet har kapasitet og ønske om å stille sin tid til disposisjon.
Kravene til kandidater er ; betalt medlemskontingenten innenfor fristen , og er over 15 år.
Forslag sendes til valg@nttk.no innen 20.2.2024


 
Copyright © Norsk Tibetansk Terrier Klubb 2024
Webdesign/CMS: Netthund.no