Informasjon om sykdommene det finnes DNA-test på for Tibetansk TerrierKunngjøring fra Avlsveiledningen 25. mai 2021, trykk her

I dag har vi 4 DNA-tester på Tibetansk Terrier, PLL, NCL, PRA rcd4 og PRA3.

Nedenfor finnes informasjon om de ulike sykdommene og her finner du samlet informasjon om hvor det er mulig å bestille de ulike testene, samt priser hos de ulike aktørene.

PLL
Primær Linse Luksation (PLL) er en velkjent, smertefull og blindende arvelig øyesykdom som påvirker mange hunderaser. På berørt hunder vil de zonular fibre/tråder som støtter linsen brytes ned eller går i oppløsning, slik at linsen vil falle i feil posisjon i øyet. Hvis linsen faller i fremre kammer av øyet vil glaukom og tap av syn fort forekomme.

Forskere ved AHT har identifisert en mutasjon som er knyttet til utviklingen av PLL på tibetansk terrier, og sykdommen kan nå bli testet for hos en rekke laboratiorier. DNA-testen undersøker DNA fra hver hund som blir testet for tilstedeværelse eller fravær av denne presise mutasjon. Det er nå mulig for enhver TT-eier å teste sin hund for å finne ut om den er bærer av denne mutasjonen. NTTK har fått godkjent registrering av prøver som er gjort hos veterinær, hos NKK, der resultatene blir publisert på DogWeb. Dette gjelder kun prøver gjort hos AHT.

NCL/CCL
Nevronal Ceriod Lipofucinose (NCL) er en gruppe av velkjent nevrodegenerative sykdomer på Tibetansk Terrier som F.eks Batten/Spielmeyer-Vogt sykdom. Det er en arvelig, fremadskridende stoffskiftesykdom som rammer hjernen. Alle de forskjellige NCL gruppene vil medføre tap av hjerne og nerve funksjon hos de berørte hundene.

NCL/CCL hos Tibetansk terrier anses som en sykdom for "voksne" hunder. Symptomer på sykdommer viser seg vanligvis ikke før i 4-6 års alder, sykdommen utvikler seg frem til hunden blir avlivet/død rundt 7-10 års alder.

Forskere ved The University of Missouri-Columbia ledet av Dr Gary Johnson og Dr Martin Katz har identifisert mutasjonen som er knyttet til utviklingen av NCL/CCL på tibetansk terrier. DNA-testen som nå tilbys, undersøker DNA fra hver hund som blir testet for tilstedeværelse eller fravær av denne presise mutasjon, og tilbys nå hos en rekke laboratorier. Det er nå mulig for enhver TT-eier å teste sin hund for å finne ut om den er bærer av mutasjonen.

PRA
Progressiv retinal atrofi (PRA) er betegnelsen på en gruppe arvelige øyesykdommer som angriper synscellene i øynenes netthinner. I utgangspunktet er netthinnen normalt utviklet og hunden har normalt syn, men på et tidspunkt skjer det en gradvis ødeleggelse av synscellene. Symptomer kan inntre i svært varierende alder, fra 1-2 års alder opptil 10 år. Det er mange ulike mutasjoner som kan gi PRA. Disse varierer fra rase til rase

Kliniske symptomer: Stavene er de synscellene som først ødelegges. Derfor blir hunder med PRA først nattblinde, mens synet i dagslys fremdeles er normalt i de tidlige stadiene. Eieren vil merke at hunden blir mørkredd og at den kan ha problemer med å se når den går fra dagslys og inn i et dårlig opplyst rom. Siden stavene er i størst antall i periferien av netthinnen, smalner synsfeltet inn og hundene får såkalt "tunnelsyn". Det vil si at de ikke ser ting på sidene, men kan se rett framfor seg. Gradvis vil også tappene i netthinnen ødelegges. Derved forsvinner også dagsynet og hunden blir blind. Det finnes ingen behandling for å hindre eller forsinke utviklingen av sykdom. Hundene vil i varierende grad tilpasse seg den nye situasjonen. Generelt er hunder flinke til å orientere seg og kan i mange tilfeller klare seg uten problemer i kjente omgivelser.

Begge øynene angripes samtidig og i samme grad. Sykdommen utvikles gradvis og er ikke smertefull. Det kan gå fra ett til flere år fra man merker de første symptomene på nedsatt mørkesyn til hunden blir helt blind. Som følge av PRA utvikles ofte grå stær (katarakt) i linsene. Katarakt vil vise seg ved at refleksen fra øyet forsvinner og pupillene blir grå i stedet. Hvis kataraktutviklingen skjer raskt, kan den føre til betennelse og smerter i øynene.

Laboriatiorier har identifisert to mutasjoner, PRA rcd4 og PRA3, som er knyttet til utviklingen av PRA på tibetansk terrier. DNA-testene som nå tilbys, undersøker DNA fra hver hund som blir testet for tilstedeværelse eller fravær av disse presise mutasjonene, og tilbys nå hos en rekke laboratorier. Det er nå mulig for enhver TT-eier å teste sin hund for å finne ut om den er bærer av disse mutasjonene. Dessverre utgjør disse to mutasjonene kun ca 50% av PRA-tilfellene som finnes på tibetansk terrier. Det er ingen garanti for at din TT ikke vil utvikle PRA, selv om den er fri for begge mutasjonene - derfor er det enda viktig å øyenlyse for denne øyesykdommen.


 
Copyright © Norsk Tibetansk Terrier Klubb 2024
Webdesign/CMS: Netthund.no