LTV

Informasjon fra Avlsveiledningen september 2021 


Definisjon på overgangsvirvel/LTV (lumbalsakral overgangsvirvel):Unormal feilstilling/sammenvoksingmellom den siste normale lumbale virvelen og den første normale sakrale virvelen / bekkenet, enten komplett eller delvis (på en side).LTV er medfødt. Det skal forskes på årsaken, men både mutasjon på et gen/gener eller kromosom, og miljø i uterus (ved infeksjon eller medikamenter) blir sett på. Den har en familiær tendens, med 20-50% arvelighetsgrad. Klassifiseringskriteria har endret seg mye med tiden – man vet mer og mer om det. Per dd diagnostiseres tilstanden ved HD-bilde, men kan ofte sees bedre ved et bilde fra siden der hverken avføring eller evt penis forstyrrer bildet.Forekomst: Det foreligger ingen store studier i Norge, men internasjonalt vises det 0-40 %. Varierer ut fra rase, klassifikasjon, inklusjonskriterier og genmaterialet.


Klinisk betydning: Dagens forskning ser på om det kan gi en form for smerter i korsryggen, men hva tilstanden kan si for enkeltindivider, er vanskelig å si. Tilstanden kan opptre i mange former, fra lett til uttalt og kommer an på flere detaljer.LTV kan bl.a. føre til at leddet mellom virvlene stives av, overbelastning og/eller leddgikt. Sener eller lignende kan komme i klem og kan potensielt være meget smertefullt og gi komplikasjoner. LTV gir økt sannsynlighet for utvikling av CES (cauda equina syndrom) hos schæferhund (GSD). GSD: LTV fører til utvikling av CES 1-2 år tidligere. Andre studier viser ingen sammenheng. Det finnes motstridende informasjon om LTV i forhold til HD, men det finnes flere forskningsartikler som mener at LTV gi predisposisjon for HD, altså at det kan føre til HD. En av hypotesene i dagens forskingsprosjekt, er de tilfellene som bare har HD på den ene siden. Kan det komme av en virvel som er unormal på den ene siden og dermed gir økt belastning, som igjen fører til HD på den ene siden? 

Spørsmål til en av Norges fremste innen LTV:

Vil vi få gradering/klassifisering av LTV i Norge, evt når og hvordan?
Det er vanskelig å si, det kommer an på resultatene av forskningsgruppen. Men en klassifisering vil bl.a. komme an på symmetri av misdannelsen. Forskningsgruppen skal se på forekomst og klinisk effekt på middelaldrene, da symptomer kommer først midt i livet. Men akkurat nå vet vi ikke nok. Ønsker å ha svar på disse spørsmålene om 4-årstid.

Når man først har en hund med LTV, hvordan forebygge fremtids utfordringer?
Generelt: Bruk hunden som normalt, holde den slank, nesten på den magre linjen og fysisk aktivitet. Noen vil gjerne komme i en fase hvor de trenger spesial fôr eller medisiner. Dette skal studiet forske på, patomekanismen bak og hvordan behandle LTV. SPM: Hund påvist LTV på HD røntgen. Hvordan bør man stille seg til bruk i avl? Bør man f.eks. være mer forsiktig med å bruke tisper med LTV, når det kan føre til skjeve bekken? "Nå springer vi får vi går" - det er litt for tidlig å si konkret. Her bør man putte fingeren litt i jorden og spørre seg selv; Er det lurt å bruke en hund som egentlig ikke er frisk i avl?

Kan man gå tilbake på gamle HD bilder og se om LTV har forekommet på linjene tidligere?
Ja, om man får tilgang på bildene.


Hvordan vet jeg om min hund har dette?

Hvis din hund har blitt HD-røntget, vil du få tilsendt et diagnosebrev der HD-resultatet på din hund står. I dette brevet står det evt også som en tilleggskommentar om din hund har fått påvist overgangsvirvel (se bilder lengst ned på siden). Hvis dette er tilfelle, bør du informere din oppdretter om dette, samt oppfordrer vi deg til å sende inn resultatet til avl@nttk.no.


Tilstanden på Tibetansk Terrier i dag

I dag har klubben v/avlsveiledningen fått tilsendt svært få individer med denne tilstanden, men det blir pratet om at det finnes flere i Norge. Vi ber derfor om at alle som har fått denne diagnosen på sin hund om å sende inn dette. Innsendte individer vil bli holdt konfidensielt og evt bare brukt i statistikk – hvis ikke eier av hunden godkjenner at navn og resultat kan publiseres offentlig i en egen liste.

Vi ønsker å få en bedre oversikt over forekomsten i Norge, slik at vi forhåpentligvis kan få dette registrert i Dogweb på sikt.


LTV og avl

På nåværende tidspunkt (august’21) kommer ikke klubben v/avlsveiledningen til å anbefale å endre retningslinjene for avl. Dette er for å fremme åpenhet rundt temaet, istedenfor hemmelighold som kan forekomme ved nye avlsrestriksjoner med en tilstand som enda ikke kan bli registrert. Vi henviser dog til at spesialister ikke anbefaler å bruke individer med denne tilstanden i avl og oppfordrer oppdrettere til å være sitt ansvar bevist – å ikke bruke syke individer i avl. Om et individ med denne tilstanden likevel brukes i avl, anbefaledet at den kun blir brukt om den ikke viser symptomer på smerter el., at den må brukes med stor forsiktighet (kun ett kull og brukes ikke igjen før samtlige avkom er sjekket) og med en partner der tilstanden ikke er i nær familie. 


Siden LTV ikke blir registrert i NKK, kan man evt be om å få se HD-skrivet til avlspartner for å forsikre seg om at LTV ikke forekommer.


 
Copyright © Norsk Tibetansk Terrier Klubb 2024
Webdesign/CMS: Netthund.no