Retningslinjer gjeldende fra 01.06.2016

RETNINGSLINJER FOR FORMIDLING AV VALPER 

- Alle avlsdyr skal være sunne og friske 
- Alle avlsdyr skal være øyelyst uten anmerkning (*se unntak) og HD-røntget fri 
- I hvert fall en av foreldrene skal være fri for hver av DNA-testene tilgjengelig 

GENERELT 
- Dato for øyelysning skal ikke være eldre enn ett år, gjelder både tisper og hannhunder 
- HD-status, dato & resultat for siste øyelysing på foreldrene skal opplyses på kull til formidling 

DET VIL IKKE BLI FORMIDLET: 
- Halvsøskenparinger eller paringer med tilsvarende innavlsgrad (lik eller høyere enn 12,5%) beregnet på grunnlag av en 6 generasjoners stamtavle 
- Mer enn ett kull for hannhunder yngre enn 18 mnd gamle ved paringstidspunkt 
- Kull etter en tispe som er paret før fylte 18 måneder, før 2. løpetid, eller etter fylte 8 år 
- Kull hvor kombinasjonen ikke har fulgt avlsanbefalingene tilhørende gruppen av autoriserte attestutstedere for arvelige øyesykdommer i Norge 

For øvrig gjelder Norsk Kennel Klubbs etiske grunnregler for avl og oppdrett, se www.nkk.no, og avlsanbefalinger av gruppen av autoriserte attestutstedere for arvelige øyesykdommer i Norge, se http://www.vetnett.no/autorisert-oyelyser 
RETNINGSLINJER HANNHUNDLISTEN 
Alle hanner på listen skal være: 
- Norskeid og registrert i NKK 
- sunne og friske
- øyelyst uten anmerkning (*se unntak) 
- HD røntget fri 
- Har begge testikler på rett plass 
- Være uten avlsrestriksjoner 

Hver hannhund blir presentert med: 
- navn, bilde, registreringsnummer, fødselsdato, høyde, farge, kontaktinformasjon til eier og stamtavle i 3 ledd bakover 
- HD-status, dato & resultat fra siste øyelysing 
- Vi anbefaler også at eventuelle DNA-resultater blir lagt ut, men dette er ikke et krav 

Utarbeidet for avlsveiledningen av 
Kristine Meidell Hafsøe, Norunn Morvik og Maria Brunell 
Godkjent av styret september 2015AVLSRESTRIKSJONER: 
PRA:
- Gentest erstatter ikke øyelysning. Foreldre, avkom og kullsøsken etter hund med PRA diagnose fra øyelysing, hvor hunden er DNA testet FRI for pra3 og rcd4, skal ikke brukes i avl.
- Hunder med PRA skal ikke brukes i avl 

Primær linseluksasjon (PLL): 
- Hunder med PLL skal ikke brukes i avl 

Nevronal Ceriod Lipofusinose (NCL/CCL):
- Hunder med NCL/CCL skal ikke brukes i avl 

Katarakt
- Hunder med arvelig katarakt skal i utgangspunktet ikke gå videre i avl (se unntak) 

Feilstilte øyehår (distichiasis/trichiasis/ektopisk cilium)
- Hunder med ektopiske cilier eller med uttalt grad av distichiasis/trichiasis skal ikke brukes i avl 

DNA-tester tilgjengelige:
NCL, PLL, PRA3 og PRA rcd4 

Unntak øyesykdommer:
(Et utdrag av de vanligste øyesykdommene på vår rase, og avlsanbefalingene tilhørende disse avgruppen av autoriserte attestutstedere for arvelige øyesykdommer i Norge) 

Katarakt 
 •  Hunder med fremre Y-søms katarakt hvor det i noen land anbefales brukt i avl hvis de representerer gode avlsdyr. De bør da pares med hund fri for tilsvarende katarakt. 
 • Hunder med pulverulent nukleær katarakt kan brukes i avl, men bør fortrinnsvis pares med hund fri for slike forandringer 
Persisterende pupillmembran (PPM)
 • Hunder med små forandringer med strenger som krysser over pupillaåpningen kan brukes i avl, men bør fortrinnsvis pares med hund uten tilsvarende forandringer 
 • Ved funn av PPM uansett rase krysses det av for 'affisert' hvis forandringene er uttalte og man vurderer at disse hundene ikke bør brukes i avl 
Retinal dysplasi (RD)  
 • Det anbefales ikke generell avlsrestriksjon for (multi-)fokal og geografisk retinaldysplasi, men affisert hund bør pares med øyelyst, normal hund 
 • Hunder med total retinal dysplasi bør ikke brukes i avl 
Entropion/ektropion/makroblefaron 
 • Forandringene kan være uni- eller bilaterale og beskrives og graderes i mild, moderat og uttalt. 
 • Hunder med milde og moderate forandringer kan brukes i avl, men bør fortrinnsvis pares med hunder fri for lidelsen 
 • Hunder med uttalt entropion eller ektropion som ikke er forenlige med sunnhet bør ikke brukes i avl 
Feilstilte øyehår (distichiasis/trichiasis/ektopisk cilium) 
 • Hunder med moderat grad av distichiasis kan brukes i avl, men bør fortrinnsvis pares med hund fri for lidelsen 
Corneadystrofi 
 • Corneadystrofi i stroma registreres på attesten, men gir ikke avlsrestriksjoner 
 • Hunder med endoteldystrofi bør ikke brukes i avl

 
Copyright © Norsk Tibetansk Terrier Klubb 2019
Webdesign/CMS: Netthund.no