MØTEKALENDER 2017


Møtekalender 2017:
22. juni
8. august
5. september
3. oktober
Saker som ønskes behandlet av styret sendes på mail i god tid til styret@nttk.no 
 
Copyright © Norsk Tibetansk Terrier Klubb 2018
Webdesign/CMS: Netthund.no