MØTEKALENDER 2017


Møtekalender 2017:
Styremøte 02.05.2017 på Skype
Styremøte 06.06.2017 på Skype
Saker som ønskes behandlet av styret sendes på mail i god tid til styret@nttk.no 
 
Copyright © Norsk Tibetansk Terrier Klubb 2017
Webdesign/CMS: Netthund.no