Oppdrettere

Styret har besluttet at det skal koste kr 100,- for oppdrettere å stå oppført på klubbens hjemmeside. Dette vil automatisk føre til oppføring også på baksiden av Tibetaner'n. Vi har satt frist for betaling til 1.april 2019. Senere vil betalingsfristen være 31. januar som også er forfall av kontingent. Konto nr.: 0530 01 87740. Vær snill å merke innbetalingen med hva det gjelder. 

 

ABSO SENG KYES
Sjælivein 317
2340 Løten
Tlf:  97532118 / 93024916
Trevassvegen 1264
2840 Reinsvoll 
Tlf:  61422063 / 91867860
AYLARI
Hjørdis V. Møksvold
Lundeveien 31
4260 Torvastad
Tlf: 45611872
Omsundveien 63
6521 Frei
Tlf: 90723230 / 41088213
Maria Natalie og Bente Fridén Brunell
Nils Bays vei 52
0855 Oslo
Tlf: 41026087 / 92860014
HAIRBANDIT
Åserudvegen 33
2224 Austmarka
Tlf: 90091012
Bergbyveien 21
1730 Ise
Tlf : 48185304
Bjuneveien 490
3174 Revetal
Tlf: 92019503
Verkensvegen 87
2120 Sagstua
Tlf: 97615422
RASI-VERE'S
Siri Kr. Fossbakk
Breistrandveien 290
9440 Evenskjer
Tlf: 48072495
Krogstadveien 279
7236 Hovin
Tlf: 45424530
Gunvor S.Nygård & Rebecca N.Mossige
Sandmyrvegen 50
4341 BRYNE
Tlf: 90058326 / 99120586
TOP DOG
 Bokketræet 1
3623 Lampeland.

Tlf: 32724477 / 41923355
7357 Skaun
Tlf: 97685910
7160 Bjugn
Tlf: 48001821

 
 
Copyright © Norsk Tibetansk Terrier Klubb 2019
Webdesign/CMS: Netthund.no