Oppdrettere

Styret har besluttet at det skal koste kr 100,- for oppdrettere å stå oppført på klubbens hjemmeside. Dette vil automatisk føre til oppføring også på baksiden av Tibetaner'n. Vi har satt frist for betaling til 1. april i år. Senere vil betalingsfristen være 31. januar som også er forfall av kontingent. Konto nr.: 0530 01 87740. Vær snill å merke innbetalingen med hva det gjelder. 


ABSO SENG KYES
Gerd Smedstad
Utrimarkvn.7
3360 Geithus
Tlf:  97532118

ADHIRA-RAJ
Rita K Jansen
Trevassvegen 1264
2840 Reinsvoll 
Tlf:  61422063 / 91867860

AYLARI
Hjørdis V. Møksvold
Lundevn. 31
4260 Torvastad
Tlf: 45611872

CHAZARI
Bjørn Samuelsen/ Wenche Tønnesen
Omsundveien 63
6521 Frei
Tlf: 90723230 / 41088213
DHOKI APSO
Maria Natalie og Bente Fridén Brunell
Nils Bays vei 52
0855 Oslo
Tlf: 41026087 / 92860014
FRAGGELBERGET
Desiree Lorentzen
Storhagen 4
6230 Sykkylven
Tlf: 92245971 / 45806326
HAIRBANDIT
Anna Karin Myklebust 
Åserudvegen 33
2224 Austmarka
Tlf: 90091012
HIKOMAN
Marit Engelstad
Kåråsenvn.6 
2033 Åsgreina
Tlf: 63997726
IZAKHAN
Hege Ruud Ytrøy, og Liv Ruud
Franshusvegen
Hynne
2160 Vormsund
Hege: 91377172 Liv: 63970146
KI-PO ZII
Kate Hofsøy
Bergbyveien 21
1730 Ise
Tlf : 48185304

KYI-M-BYANG
Kari Terjesen
Mørkenveien 74
3175 Ramnes
Tlf: 98872959

LIMENG
Wibeche Skaslien
Åslivegen 14
2116 Sander
Tlf: 94403035

LITOMADA'S
Lill Syvertsen
Bjuneveien 490
3174 Revetal
Tlf: 92019503

MITHRA-SHAN
Anne Kathrine Berner
Verkensvegen 87
2120 Sagstua
Tlf: 97615422

RASI-VERE'S
Siri Kr. Fossbakk
Breistrandveien 290
9440 Evenskjer
Tlf: 48072495

ROGELL
Ellen Lind
Krogstadveien 279
7236 Hovin
Tlf: 45424530

SPOOKY MAGIC'S
Gunvor S.Nygård & Rebecca N.Mossige
Sandmyrvegen 50
4341 BRYNE
Tlf: 90058326 / 99120586

TOP DOG
Birgitte Edvardsen
Aage Håkonsensvei 36
3610 Kongsberg
Tlf: 32724477 / 41923355

TUNMARK
Norunn J. Morvik
Bogstrandvegen 455
5211 Os
Tlf. 56576967 / 99607842

ZAZINA
Lena M. E. Skauge
7357 Skaun
Tlf: 97685910
 
Copyright © Norsk Tibetansk Terrier Klubb 2019
Webdesign/CMS: Netthund.no